Увеличете въздействието си като създател с наша помощ.

Нашата мисия е да използваме мащаба, технологиите и таланта на YouTube, за да насърчаваме и поддържаме движения, които стимулират съществени социални промени.

Ценностите ни се основават на четири основни свободи, които са определящи за същността ни.

Свободен достъп до словото

Считаме, че хората трябва да имат възможност да говорят свободно, да споделят мнението си, да насърчават открития диалог, както и че творческата свобода разкрива нови гласове, формати и възможности.

Свободен достъп до информация

Считаме, че всички трябва да имат лесен и свободен достъп до информация и че видеоклиповете са мощно средство за обучение, изграждане на разбирателство и документиране на малки и големи световни събития.

Свободен достъп до възможности

Считаме, че всички трябва да имат възможност да бъдат откривани, да развиват бизнес и да постигат целите си. Хората решават кое е популярно, а не медиите.

Свобода на принадлежност

Считаме, че всички трябва да имат възможност да намират подкрепа в общности, да преодоляват пречки, да прекрачват граници и да се обединяват около общи интереси и любими занимания.

Нашите инициативи за социално въздействие.

Партньори

Абонирайте се за канала ни, за да разберете как създателите с влияние използват YouTube.