Chcete, aby video mělo reálný dopad?

Naším cílem je podnítit a podporovat hnutí, která přispívají ke znatelným změnám ve společnosti, s využitím rozsahu, technologie i talentu, který služba YouTube nabízí. Připojte se.

Staňte se přesvědčivým vypravěčem příběhů s pozitivním vlivem na společnost.

Staňte se přesvědčivým vypravěčem příběhů s pozitivním vlivem na společnost.

Videa na YouTube dokážou přesvědčovat a komunikovat jako žádné jiné médium.

Postup
Podpořte naši nejnovější kampaň.

Podpořte naši nejnovější kampaň.

Ve spolupráci s inovátory, kteří se zabývají sociálními dopady, YouTube podporuje posilování povědomí a činností týkajících se nejpalčivějších sociálních témat světa.

Zapojte se

Jste nezisková organizace?

Požádat o účet Google pro neziskové organizace. Registrovaným neziskovým organizacím a sociálním podnikům nabízí YouTube speciální nástroje a zdroje.

Začínáme