Σας προσφέρουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε για να γίνετε Δημιουργοί της πρωτοβουλίας Impact.

Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε την κλίμακα, την τεχνολογία και το ταλέντο του YouTube για να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε ενέργειες που προωθούν ουσιαστικά την κοινωνική αλλαγή.

Οι αξίες μας βασίζονται σε τέσσερις βασικές ελευθερίες που καθορίζουν ποιοι είμαστε.

Ελευθερία στην Έκφραση

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να μιλάνε ελεύθερα, να μοιράζονται τις απόψεις τους, να προωθούν τον ανοιχτό διάλογο. Αυτή η δημιουργική ελευθερία οδηγεί σε νέες φωνές, μορφές και δυνατότητες.

Ελευθερία στην Πληροφόρηση

Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουν εύκολη, ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες και ότι το βίντεο αποτελεί ένα ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, κατανόησης και καταγραφής μεγάλων και μικρών παγκόσμιων γεγονότων.

Ελευθερία στην Ευκαιρία

Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν ευκαιρία να τους ανακαλύπτει ο κόσμος, να ασχολούνται επαγγελματικά και να πετυχαίνουν με τους δικούς τους όρους και αυτοί οι άνθρωποι συλλογικά, και όχι μεμονωμένα άτομα, να αποφασίζουν για τις τάσεις.

Ελευθερία να Ανήκεις

Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν κοινότητες υποστήριξης, να σπάνε τους φραγμούς, να ξεπερνούν τα όρια και να ενώνονται για τα κοινά τους ενδιαφέροντα και πάθη.

Οι πρωτοβουλίες μας με κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεργάτες

Για να δείτε πώς χρησιμοποιούν το YouTube οι δημιουργοί που έχουν αντίκτυπο, εγγραφείτε στο κανάλι μας.