Autamme sinua vaikuttamaan.

Tavoitteemme on hyödyntää YouTuben laajaa ulottuvuutta, teknologiaa ja käyttäjien kykyjä ja synnyttää ja tukea toimintaa, jolla on todellista yhteiskunnallista vaikutusta.

Arvomme perustuvat neljään vapauden käsitteeseen, jotka kertovat meistä kaiken.

Vapaus itsensä ilmaisemiseen

Jokaisella on oltava oikeus puhua vapaasti, jakaa mielipiteitä ja edistää avointa vuoropuhelua. Tällainen luova vapaus luo uusia näkökulmia, ilmaisutapoja ja mahdollisuuksia.

Vapaus tiedonsaantiin

Jokaisella on oltava yhtäläiset ja avoimet tiedonsaantimahdollisuudet. Video on tehokas keino kouluttaa ihmisiä, lisätä ymmärrystä ja dokumentoida niin pieniä kuin suuriakin maailman tapahtumia.

Vapaus mahdollisuuksien saamiseen

Jokaisella on oltava mahdollisuus tulla nähdyksi, kehittää liiketoimintaa ja menestyä omalla osaamisellaan. Tärkeää on myös, että tavalliset ihmiset – eikä vain pieni joukko – päättävät, mikä on suosittua.

Vapaus yhteisöön kuulumiseen

Jokaisella on oltava oikeus löytää heitä tukevia yhteisöjä, murtaa muureja, ylittää rajoja ja jakaa yhteisiä mielenkiinnon aiheita.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen hankkeemme

Kumppanit

Tilaa kanavamme ja katso, miten muut sisällöntuottajat käyttävät YouTubea vaikuttaakseen.