Koulutusta tytöille, elinvoimaa koko kansakunnalle.

Intiassa vain yksi sadasta koulunkäynnin aloittaneesta tytöstä valmistuu koulusta 12. luokan jälkeen.1 Tyttöjen kouluttaminen on merkittävin investointi, jonka Intia voi tulevaisuutensa eteen tehdä. Tuomme tätä sosiaalista ongelmaa laajemmin tietoon yhdessä YouTube-sisällöntuottajien kanssa.

Auta tukemalla näitä järjestöjä.

unicef

UNICEF toimii maailman haasteellisimmilla alueilla ja pyrkii pelastamaan maailman huonoimmassa asemassa olevia lapsia, puolustamaan heidän oikeuksiaan ja auttamaan heitä saavuttamaan kaikki kykyjensä tarjoamat mahdollisuudet.

Toimimme 190 maassa ja alueella, jokaisen lapsen hyväksi, kaikkialla ja joka päivä. Tavoitteenamme rakentaa kaikille parempaa maailmaa.

Emmekä koskaan luovuta.

Lahjoita ja tutustu tarkemmin
Girl Effect

Alun perin Nike Foundationin perustaman luovan järjestömme tavoitteena on auttaa tyttöjä kohti positiivista elämänmuutosta. Olemme median, teknologian, brändien ja kansainvälisen kehityksen asiantuntijoita, ja ainutlaatuisen osaamisemme avulla ratkaisemme globaaleja ongelmia eri tavalla.

Toimimme ympäri maailmaa paikoissa, joissa tytöt ovat väheksytyssä ja haavoittuvassa asemassa. Luomme nuorille sisältöä heitä kiinnostavilla tavoilla ja tuomme sen saataville heidän joka päivä käyttämänsä median ja mobiilitekniikan kautta. Sisältö ulottuu aina osaamista kehittävistä sovelluksista ja tärkeitä aiheita käsittelevistä TV-draamoista tyttöjen kirjoittamiin lehtiin.

Lahjoita ja tutustu tarkemmin
Malala Fund

Malala Fundin tavoitteena on maailma, jossa kaikilla tytöillä on mahdollisuus oppia ja toimia johtajina ilman pelkoa.

Lahjoita ja tutustu tarkemmin
Video Volunteers

Video Volunteers (VV) luo vaihtoehtoista mediamaisemaa antamalla tuhansille kylissä ja slummeissa asuville ihmisille ympäri maailmaa mahdollisuuden tehdä korkealaatuista videosisältöä. Tavoitteena on edistää yhteisöissä tietoisuutta ja edellytyksiä toimia.

Luomme malleja paikalliselle, kestävällä pohjalla olevalle medialle ja kehitämme koulutusohjelmia, joiden avulla yhteisöille opetetaan mediatyössä tarvittavaa journalistista ja luovaa osaamista sekä kriittistä ajattelua.

Lahjoita ja tutustu tarkemmin

Tilaa kanavamme ja katso, miten muut sisällöntuottajat käyttävät YouTubea vaikuttaakseen.