Pag-aralin ang isang Babae. Palakasin ang isang Bayan.

Isa lang sa 100 batang babaeng nag-aaral sa India ang nakakatapos ng ika-12 baitang.1 Ang pagpapaaral sa mga batang babae ang pinakamakapangyarihang pamumuhunang magagawa ng India sa kinabukasan nito. Nakikipagtulungan kami sa mga creator sa YouTube para magbigay ng kaalaman sa isyung ito.

Maging isang tagapagtaguyod sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga organisasyong ito.

unicef

Tumutulong ang UNICEF sa ilan sa pinakamahihirap na lugar sa mundo, para maabot ang mga pinakanahihirapang bata sa mundo. Para mailigtas sila. Para maipaglaban ang kanilang mga karapatan. Para matulungan silang makamit ang kanilang potensyal.

Sa 190 bansa at teritoryo, nagsisikap kami para sa bawat bata, kahit saan at araw-araw, para makabuo ng mas magandang mundo para sa lahat.

At hindi kami sumusuko.

Mag-donate at Matuto Pa
Girl Effect

Isa kaming creative na non-profit na tumutulong sa mga babaeng baguhin ang kanilang mga buhay. Itinatag kami ng Nike Foundation, at kami ay binubuo ng mga eksperto sa media, teknolohiya, pagpapaunlad ng brand, at pandaigdigang pagpapaunlad: isang natatanging pagsasama-sama ng mga kasanayang ginagamit namin para lumutas ng mga pandaigdigang problema sa ibang paraan.

Kumikilos kami sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa mga lugar kung saan ang kababaihan ay hindi pinapahalagahan at madaling maapektuhan. Gumagawa kami para sa mga kabataan, sa mga paraang gusto at makakaugnayan nila. At ang lahat ng ito ay inihahatid sa pamamagitan ng media at mobile na teknolohiyang ginagamit nila araw-araw – mula sa mga app na bumubuo ng mga kasanayan, hanggang sa mga drama sa TV na tumatalakay sa mahahalagang isyu, hanggang sa mga magazine na mga babae ang may-akda.

Mag-donate at Matuto Pa
Malala Fund

Ang Malala Fund ay nagsisikap na bumuo ng mundo kung saan makakapag-aral at makakapamuno nang walang takot ang lahat ng babae.

Mag-donate at Matuto Pa
Video Volunteers

Nagsisikap ang Video Volunteers (VV) na gumawa ng alternatibong media landscape kung saan gumagawa ang libo-libong tao sa buong mundo, na nakatira sa mahihirap na bahagi ng lungsod at mga nayon, ng de-kalidad na content na video na naghahatid ng kaalaman sa mga komunidad at nagtutulak sa kanilang kumilos.

Gumagawa kami ng mga modelo ng napapanatili at lokal na pag-aaring media, at bumubuo kami ng mga programa ng pagsasanay na nagbibigay sa mga komunidad ng mga kasanayan sa pamamahayag, kritikal na pag-iisip, at malikhaing kasanayan para mapatakbo nila ang mga ito.

Mag-donate at Matuto Pa

Para malaman kung paano ginagamit ng mga creator ng social impact ang YouTube, mag-subscribe sa aming channel.