Gustong gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng video?

Sumali sa aming misyong gamitin ang teknolohiya, talento, at laki ng sakop ng YouTube para simulan at suportahan ang mga pagkilos na nagsusulong ng malaking pagbabago sa lipunan.

Maging mahusay na storyteller para sa pagbabago sa lipunan.

Maging mahusay na storyteller para sa pagbabago sa lipunan.

May kapangyarihan ang mga video sa YouTube na manghikayat at makipag-ugnayan na hindi katulad ng anupamang medium.

Alamin kung paano
Suportahan ang aming pinakabagong campaign.

Suportahan ang aming pinakabagong campaign.

Nakikipagtulungan ang YouTube sa mga innovator ng pagbabago sa lipunan para isulong ang kamalayan at pagkilos kaugnay ng mga pinakamahalagang isyung panlipunan ng mundo.

Makibahagi

Nonprofit ka ba?

Humiling ng Google for Nonprofits account. Nag-aalok ang YouTube ng mga espesyal na tool at resource para sa mga nakarehistrong nonprofit at social enterprise.

Magsimula