Magsimula

Upang magamit ang lahat ng iyong mapagkukunan sa Programang Nonprofit ng YouTube, magparehistro ngayon!

Ano ang mga mapagkukunan ng Programang Nonprofit ng YouTube?

Pag-assess

Mayroon ka bang channel sa YouTube?

Pag-assess

Mayroon ka bang Google for Nonprofits account?

Ang YouTube ay isang bahagi ng Google kung saan makikita ang lahat ng mahuhusay nitong mapagkukunan kasama ang Google for Nonprofits, isang programang nagbibigay sa mga nonprofit ng mga tool gaya ng G Suite, Ad Grants, at higit pa.

Kwalipikado ka ba para sa Google for Nonprofits?

Para masulit ang lahat ng iniaalok ng Google for Nonprofits, suriin ang mga alituntunin para malaman kung ikaw ay kwalipikado…

 • Nakarehistro bilang organisasyon para sa kawanggawa
 • Nakarehistro sa lokal na partner ng TechSoup
 • HINDI isang entity o organisasyon ng pamahalaan
 • HINDI isang ospital o organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan
 • HINDI isang paaralan, akademikong institusyon, o unibersidad
 • Tumugon sa mga detalyadong kinakailangan sa kanilang bansa

Pag-assess

Naka-link ba ang iyong YouTube at Google for Nonprofits account?

Hindi kwalipikado? Panatilihin nating bukas ang ating ugnayan

Bagama't nakatuon kami sa mga nonprofit, naniniwala kaming nagsusulong ang lahat ng uri ng mga pangkat ng social innovation, at makikinabang ang mga ito sa tuluy-tuloy na pakikipag-ugnayan. Sumali sa aming newsletter upang malaman ang pinakabagong balita tungkol sa YouTube Social Impact.

Maglagay ng valid na email address.

Hindi kwalipikado? Panatilihin nating bukas ang ating ugnayan

Gusto mo bang mag-subscribe sa aming Channel sa YouTube?

Hindi kwalipikado? Marami ka pang maaaring gawin.

Maaaring makatulong sa iyo ang iba pang mapagkukunang ito.

Creator Academy

Hasain ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng mga kapaki-pakinabang na aralin.

Mga Creator

Alamin ang mga benepisyo ng pagiging isang Creator.

Help Center

Kailangan pa rin ng tulong?

Pangkalahatang-ideya

Batay sa iyong mga sagot, kailangan mong kumpletuhin ang mga sumusunod na hakbang para ma-activate ang Programang Nonprofit ng YouTube.

Gumawa ng iyong YouTube account
Humiling ng Google for Nonprofits account
I-activate Ang Programang Nonprofit ng YouTube

  Alamin pa

  Gusto mo bang mag-subscribe sa aming Channel sa YouTube?

  Sumali sa isang aktibong komunidad ng mga social innovator.

  Alamin pa

  Magsimula nang gumawa ng content at palawakin ang iyong audience sa YouTube.

  Creator Academy

  Hasain ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng mga kapaki-pakinabang na aralin.

  Mga Creator

  Alamin ang mga benepisyo ng pagiging isang Creator.

  Mga Tip at Trick

  Maging bihasa sa mga pangunahing kaalaman sa pagkukwento.

  Gumawa ng iyong channel sa YouTube (Hakbang 1 ng 3)

  Dadalhin ka nito sa isang hiwalay na page. Bumalik sa page na ito kapag tapos ka na para tapusin ang iyong pagpaparehistro at simulang gamitin ang YouTube.

  Natapos ko na ang hakbang na ito

  Humiling ng Google for Nonprofits account (Hakbang 2 ng 3)

  Dadalhin ka nito sa hiwalay na page. Bumalik sa page na ito kapag tapos ka na para kumpletuhin ang iyong pagpaparehistro. Tiyaking ia-activate mo ang Programang Nonprofit ng YouTube, kung mayroon kang channel sa YouTube.

  Natapos ko na ang hakbang na ito

  I-activate Ang Programang Nonprofit ng YouTube (Hakbang 3 ng 3)

  Dadalhin ka nito sa hiwalay na page. Bumalik sa page na ito kapag tapos ka na para kumpletuhin ang iyong pag-activate.

  Natapos ko na ang hakbang na ito

  Binabati Ka Namin!

  Kumpleto na ang iyong YouTube Nonprofit account!