Gamitin ang husay ng YouTube para mapaigting ang iyong adhikain.

Tingnan kung paano gumagawa ng pagbabago ang YouTube.

Makipag-usap sa susunod na henerasyon.

Mas maraming naaabot ang YouTube na 18 hanggang 34 na taong gulang na tao kaysa anumang cable network sa U.S. Ikinararangal naming maging destinasyon para sa pinakamaimpluwensyang audience sa mundo para matuto, tumawa, at magkaroon ng inspirasyon araw-araw.

Magkaroon ng access sa mahigit isang bilyong aktibong user.

Halos one third ng lahat ng tao sa Internet ang aktibong gumagamit ng YouTube. 1.5 billion na tao iyan na nagla-log in bawat buwan na posibleng naonood sa iyong kwento at nakikipag-ugnayan sa misyon mo. Ipinagmamalaki naming maging tunay na pandaigdig: May mga lokal na bersyon ang YouTube sa mahigit 90 bansa, sa kabuuang bilang na 76 na iba't ibang wika.

Palalimin ang iyong mensahe.

Sa YouTube napapanood ang pinakamaraming video araw-araw. Sa mga mobile device pa lang, karaniwang gumugugol ang aming mga manonood ng mahigit isang oras sa isang araw para manood sa YouTube. Ipaalam ang iyong mensahe ng pagbabago sa lipunan sa bagong paraan.

Magsimula ng pagkilos.

Ang video ay mahusay na tool para kumonekta sa at himukin ang mga audience. Tinutulungan ka naming maging mas mahusay na storyteller para sa pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga araling madaling sundin tungkol sa kung paano gumawa ng mga video na makakaantig sa iyong audience at makakahikayat sa kanilang kumilos.

Ang Aming Mga Pinapahalagahan

Kalayaang Magpahayag

Naniniwala kami na ang mga tao ay dapat magkaroon ng kakayahang magsalita nang malaya, magbahagi ng mga opinyon, magsimula ng mga talakayan, at na ang kalayaan sa paglikha ay nagbibigay-daan sa paglabas ng mga bagong boses, format, at posibilidad.

Kalayaang Impormasyon

Naniniwala kaming ang lahat ay dapat magkaroon ng madali at bukas na access sa impormasyon. Naniniwala rin kaming malakas na pwersa ang video para sa edukasyon, pag-unawa, at pagdokumento ng malalaki at maliliit na kaganapan sa mundo.

Kalayaang Pagkakataon

Naniniwala kaming dapat magkaroon ang lahat ng pagkakataong makilala, magtayo ng negosyo, at magtagumpay gamit ang kanilang mga sariling kakayahan. Naniniwala rin kaming mga tao—hindi mga gatekeeper—ang nagpapasya kung ano ang sikat.

Kalayaang Mapabilang

Naniniwala kaming dapat magkaroon ang lahat ng kakayahang makahanap ng mga komunidad na nagbibigay ng suporta, malampasan ang mga balakid, mahigitan ang mga limitasyon, at magsama-sama sa iisang interes at hilig.

Kilalanin ang aming mga collaborator

Mga Inisyatiba ng Pagbabago sa Lipunan

Mga Partner

Para malaman kung paano ginagamit ng mga creator ng social impact ang YouTube, mag-subscribe sa aming channel.