Varam jums palīdzēt kļūt par ietekmīgu satura veidotāju.

Mūsu mērķis ir izmantot YouTube ietekmi, tehnoloģijas un talantīgos darbiniekus, lai aizsāktu un stiprinātu kustības, kas rosina ievērojamas sociālās pārmaiņas.

Mūsu vērtības ir balstītas uz četrām svarīgām brīvībām, kas definē mūsu būtību.

Brīvība Izteiksme

Uzskatām, ka cilvēkiem jāspēj brīvi izteikties, dalīties viedokļos, veicināt atklātu dialogu; radošā brīvība rada jaunas balsis, formātus un iespējas.

Brīvība Informācija

Uzskatām, ka ikvienam ir jābūt vienkāršai, atklātai piekļuvei informācijai; videoklips ir varens spēks, lai izglītotu, veidotu izpratni un dokumentētu gan lielus, gan mazus pasaules notikumus.

Brīvība Iespējas

Uzskatām, ka ikvienam ir jābūt iespējai tikt atklātam, izveidot uzņēmumu un gūt panākumus pēc saviem noteikumiem; cilvēkiem — nevis atsevišķiem uzraugiem — jānosaka, kas ir populārs.

Brīvība Piederība

Uzskatām, ka ikvienam ir jāspēj atrast atbalsta kopienas, nojaukt barjeras, pārsniegt robežas un dalīties ar domubiedriem kopīgās interesēs un hobijos.

Mūsu sociālās ietekmes iniciatīvas.

Partneri

Lai skatītu, kā ietekmīgi satura veidotāji izmanto pakalpojumu YouTube, abonējiet mūsu kanālu.