Vi skal hjelpe deg med å bli en sosialt engasjert skaper.

Vi har som formål å benytte oss av YouTubes utbredelse, teknologi og mange talenter for å starte og opprettholde bevegelser som kan resultere i målbare sosiale endringer.

Verdiene våre bygger på fire avgjørende friheter som definerer hvem vi er.

Rett til egne meninger

Vi mener at folk skal kunne snakke fritt, dele meninger og fremme åpen dialog, og at kreativ frihet gir næring til nye stemmer, formater og muligheter.

Rett til informasjon

Vi mener at alle skal ha enkel og åpen tilgang til informasjon, og at video er et virkningsfullt verktøy med tanke på utdanning og innsikt og for å dokumentere det som skjer i verden – både små og store hendelser.

Rett til å velge

Vi mener at alle bør ha muligheten til å bli oppdaget, bygge opp en bedrift og lykkes på sine egne vilkår, og at folk – ikke portvakter – skal bestemme hva som er populært.

Rett til tilhørighet

Vi mener at alle har rett til å finne støtte i et fellesskap, bryte ned barrierer, krysse landegrenser og føle tilhørighet gjennom delte interesser og lidenskaper.

Våre initiativ for sosial endring.

Partnere

Abonner på kanalen vår for å se hvordan sosialt engasjerte skapere bruker YouTube.