Vi hjälper dig att bli en innehållsskapare i Social Impact.

Vårt uppdrag är att utnyttja YouTubes omfattning, teknik och talang för att ge upphov till och värna om rörelser som ger drivkraft åt samhällsförändring.

Våra värderingar bygger på fyra faktorer som definierar vilka vi är.

Möjligheten att Yttrandefrihet

Vi anser att alla ska vara fria att uttrycka sig, dela med sig av sina åsikter och uppmuntra till en öppen dialog. Vi anser också att kreativ frihet leder till nya röster, format och möjligheter.

Möjligheten att information

Vi anser att alla ska ha smidig och öppen tillgång till information och att video är ett viktigt verktyg för att utbilda, skapa förståelse och dokumentera både stora och små händelser i världen.

Möjligheten att lyckas

Vi anser att alla ska få chansen att upptäckas, skapa ett företag och lyckas på sina egna villkor, utan att hindras av grindväktare som bestämmer vad som är populärt.

Möjligheten till samhörighet

Vi anser att alla ska kunna hitta platser där de hör hemma, bryta med fördomar, gå över gränserna och finna personer som delar samma intressen.

Våra projekt för samhällspåverkan.

Partner

Prenumerera på vår kanal om du vill se hur innehållsskapare i Impact Lab använder YouTube.