Vill du påverka med video?

Hjälp oss att utnyttja YouTubes omfattning, teknik och talang för att ge upphov till och värna om rörelser som ger drivkraft åt samhällsförändring.

Bli en effektiv historieberättare för social påverkan.

Bli en effektiv historieberättare för social påverkan.

Med YouTube-videor har du större möjlighet att övertyga och kommunicera ett budskap än med något annat medium.

Läs mer
Stöd vår senaste kampanj.

Stöd vår senaste kampanj.

YouTube samarbetar med innovatörer inom social påverkan för att öka medvetenheten om och åtgärderna kring världens mest trängande sociala frågor.

Engagera dig

Är du en ideell organisation?

Ansök om ett konto i Google för ideella organisationer. YouTube erbjuder särskilda verktyg och resurser för registrerade ideella organisationer och verksamheter som arbetar med social påverkan.

Kom igång