หญิงฉลาด ชาติเจริญ

มีเด็กผู้หญิงเพียง 1 คนเท่านั้นที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจาก 100 คนที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศอินเดีย1 การให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่อินเดียจะทำได้เพื่ออนาคตของประเทศ เรากำลังร่วมมือกับครีเอเตอร์ YouTube เพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหานี้

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนได้โดยการสนับสนุนองค์กรเหล่านี้

UNICEF

UNICEF ทำงานในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อเข้าถึงเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสที่สุดโลก เพื่อช่วยชีวิต รักษาสิทธิ์ และทำให้เด็กเหล่านี้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

เราทำงานเพื่อเด็กทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในทุกเขตแดนทั่วทั้ง 190 ประเทศ

และเราไม่เคยยอมแพ้

บริจาคและดูข้อมูลเพิ่มเติม
Girl Effect

เราเป็นองค์กรการกุศลด้านครีเอทีฟโฆษณาที่ต้องการสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเปลี่ยนชีวิตตนเองให้ดีขึ้น องค์กรของเราก่อตั้งโดย Nike Foundation เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เทคโนโลยี และการพัฒนาระดับนานาชาติ ด้วยทักษะอันโดดเด่นดังกล่าว เราจึงช่วยแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยวิธีที่แตกต่าง

เราทำงานในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่เด็กผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสและถูกกีดกันทางสังคม เราสร้างสรรค์เพื่อคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่คนเหล่านี้ชื่นชอบและมีปฏิกิริยาตอบรับ แล้วส่งมอบผ่านเทคโนโลยีสื่อและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คนเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นแอปสร้างเสริมทักษะ ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญ ไปจนถึงนิตยสารที่เขียนโดยผู้หญิง

บริจาคและดูข้อมูลเพิ่มเติม
Malala Fund

Malala Fund ทำงานเพื่อสร้างโลกที่เด็กผู้หญิงเรียนรู้และเป็นผู้นำได้โดยไม่ต้องรู้สึกหวาดกลัว

บริจาคและดูข้อมูลเพิ่มเติม
Video Volunteers

Video Volunteers (VV) มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สื่อทางเลือกให้ผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและหมู่บ้านห่างไกลทั่วโลกได้สร้างวิดีโอคุณภาพสูง เพื่อสร้างความตระหนักต่อชุมชนเหล่านี้และสนับสนุนให้ผู้คนลงมือแก้ปัญหา

เราสร้างรูปแบบสื่อที่ยั่งยืนซึ่งบริหารโดยคนในพื้นที่ รวมถึงจัดโครงการฝึกสอนด้านวารสารศาสตร์ การคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ชุมชนเหล่านี้ได้บริหารสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

บริจาคและดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามช่องเพื่อดูวิธีใช้ YouTube ของครีเอเตอร์ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง