อยากสร้างแรงกระเพื่อมผ่านวิดีโอไหม

ร่วมพันธกิจของเราโดยใช้ประโยชน์จากขนาด เทคโนโลยี และความสามารถของ YouTube ในการจุดประกายและรักษาการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นได้ชัดเจน

มาเป็นนักเล่าเรื่องที่ทรงพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

มาเป็นนักเล่าเรื่องที่ทรงพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

วิดีโอ YouTube มีพลังในการชักจูงและสื่อสารในแบบที่ไม่เหมือนสื่ออื่นๆ

ดูวิธีการ
สนับสนุนแคมเปญล่าสุดของเรา

สนับสนุนแคมเปญล่าสุดของเรา

YouTube ร่วมมือกับผู้สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมเพื่อกระตุ้นการรับรู้และการลงมือจัดการกับปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดของโลก

มาร่วมกับเรา

คุณเป็นองค์กรการกุศลใช่ไหม

ขอบัญชี Google เพื่อการกุศล YouTube มีเครื่องมือและทรัพยากรพิเศษสำหรับองค์กรการกุศลและกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียน

เริ่มต้นใช้งาน