Bạn có sứ mệnh tạo ra tác động lớn hơn và YouTube có thể giúp bạn.
Tham gia cùng chúng tôi
Trygve Thorson, Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières

Hãy cùng nhau thực hiện thêm nhiều điều tốt đẹp.

Ngay từ đầu, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng nghệ thuật kể chuyện bằng video có sức mạnh tạo nên sự khác biệt. Những câu chuyện trong video khiến ta cảm thấy được kết nối sâu sắc hơn với một sứ mệnh và được trang bị kiến thức để hành động vì những vấn đề ta quan tâm. YouTube là nơi để bạn tìm đến khán giả, gia nhập một cộng đồng cũng như lan tỏa tác động cả trên mạng và ngoài đời. Đây là nơi dành cho mọi cá nhân và tổ chức có quyết tâm thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.

Tiếp cận người xem trên toàn cầu.

Tiếp cận người xem trên toàn cầu.

1,5 tỷ người truy cập YouTube mỗi tháng. Con số này tương đương với 1/5 dân số thế giới. Hãy tận dụng đội ngũ khán giả lớn nhất thế giới để truyền bá mục đích cao cả của bạn.

Hãy thúc đẩy sự thấu cảm.

Hãy thúc đẩy sự thấu cảm.

Nghệ thuật kể chuyện bằng video trên YouTube sẽ làm cho người xem đồng cảm với mục đích cao cả của bạn và đây là bước quan trọng đầu tiên để khuyến khích mọi người trong cộng đồng hành động.

Thu hút những người ủng hộ mới.

Thu hút những người ủng hộ mới.

Dù bạn cần hỗ trợ gây quỹ hay lan truyền thông điệp, YouTube sẽ cung cấp các công cụ và tài nguyên hiệu quả để thu hút những người ủng hộ mới tham gia thực hiện sứ mệnh của bạn.

Tìm hiểu thêm

Xem sự tác động xã hội trong thực tiễn.

Duyệt qua video

Hãy trở thành người tạo ra tác động ngay hôm nay.

Sử dụng những công cụ hiệu quả giúp lan truyền thông điệp của bạn và học hỏi từ những nhà đổi mới xã hội khác đang khai thác sức mạnh của video trên YouTube để tạo nên tác động lớn hơn.

Tham gia

Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để biết cách những người sáng tạo trên YouTube sử dụng nền tảng này để tạo sự tác động xã hội.