Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn trở thành Người tạo ra tác động.

Sứ mệnh của chúng tôi là khai thác quy mô hoạt động, công nghệ và khả năng của YouTube để phát động và duy trì các phong trào giúp thúc đẩy sự thay đổi lớn trong xã hội.

Giá trị của chúng ta dựa trên bốn quyền tự do thiết yếu xác định bản chất con người chúng ta.

Tự do ngôn luận

Chúng tôi tin rằng mọi người có thể tự do ngôn luận, chia sẻ quan điểm, khuyến khích đối thoại mở và sự tự do sáng tạo sẽ mang đến tiếng nói mới, dạng thức mới và khả năng mới.

Tự do thông tin

Chúng tôi tin rằng ai cũng có thể dễ dàng và tự do tiếp cận thông tin, rằng video là nguồn lực mạnh mẽ cho giáo dục, xây dựng tri thức và ghi lại những sự kiện thế giới, cả lớn và nhỏ.

Tự do cơ hội

Chúng tôi tin rằng ai cũng có cơ hội nổi danh, xây dựng sự nghiệp kinh doanh và thành công theo cách riêng của họ. Chúng tôi cũng tin rằng chính cộng đồng chứ không phải một nhóm nhỏ cá nhân sẽ quyết định nội dung phổ biến.

Tự do tham gia và đóng góp cho xã hội

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có thể tìm được cộng đồng hỗ trợ, phá bỏ rào cản, giao lưu quốc tế, đến với nhau vì lợi ích và đam mê chung.

Các sáng kiến tác động xã hội của chúng tôi.

Đối tác

Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để biết cách những người sáng tạo trên YouTube sử dụng nền tảng này để tạo sự tác động xã hội.