Sme tu, aby sme vám pomohli zásadne vplývať na ľudí.

Naším poslaním je maximálne využívať rozsah, technológie a talenty služby YouTube a prostredníctvom nich podnecovať a podporovať aktivity, ktorých cieľom je dosiahnuť merateľnú sociálnu zmenu.

Naše hodnoty sú založené na štyroch základných slobodách, ktoré definujú to, kým sme.

Sloboda prejavu

Myslíme si, že ľudia by mali mať možnosť hovoriť otvorene, zdieľať názory, podporovať otvorený dialóg a že kreatívna sloboda vedie k novým názorom, formátom a možnostiam.

Sloboda informácií

Myslíme si, že každý by mal mať jednoduchý, otvorený prístup k informáciám a že video má veľkú moc pri vzdelávaní, vytváraní porozumenia a dokumentovaní malých či veľkých svetových udalostí.

Sloboda využívať príležitosti

Myslíme si, že každý by mal mať šancu byť objavený, vybudovať podnikanie a uspieť vo svojej oblasti a že ľudia (nie cenzori) rozhodujú o tom, čo je populárne.

Sloboda niekam patriť

Myslíme si, že každý by mal mať príležitosť nájsť podporné komunity, prelomiť bariéry, prekonať hranice a spojiť sa s ľuďmi s rovnakými záujmami a zanietením.

Naše iniciatívy v oblasti vplývania na spoločnosť.

Partneri

Ak chcete vidieť, ako YouTube používajú autori s výrazným sociálnym vplyvom, prihláste sa na odber nášho kanála.