Искате да създадете въздействащ видеоклип?

Присъединете се към мисията ни да използваме мащаба, технологиите и таланта на YouTube, за да насърчаваме и поддържаме движения, които стимулират съществени социални промени.

Разказвайте въздействащи, социално значими истории.

Разказвайте въздействащи, социално значими истории.

Видеоклиповете в YouTube са единствено по рода си, мощно средство за убеждаване и предаване на послания.

Научете как
Подкрепете най-актуалната ни кампания.

Подкрепете най-актуалната ни кампания.

YouTube си партнира със социални новатори с цел повишаване на информираността и активността по най-наболелите социални проблеми в цял свят.

Присъединяване

Действате от името на организация с нестопанска цел?

Заявете профил в Google за организации с нестопанска цел. YouTube предлага специални инструменти и ресурси за регистрирани социални предприятия и организации с нестопанска цел.

Първи стъпки