Layunin mong gumawa ng mas malaking impact. Makakatulong ang YouTube.
Samahan kami
Trygve Thorson, Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières

Gumawa tayo ng mas maraming mabuting bagay nang magkasama.

Sa simula pa lang, naniniwala na kaming may kapangyarihan ang pagsasalaysay sa pamamagitan ng video na gumawa ng pagbabago. Nakakatulong ito sa aming magkaroon ng malalim na koneksyon sa isang adhikain, at nagbibigay ito sa amin ng kaalamang magagamit namin sa pagkilos kaugnay ng mga isyung mahalaga sa amin. Sa YouTube ka makakahanap ng audience, makakasali sa isang komunidad, at makakagawa ng pagbabago, online at offline. Nararapat dito ang mga tao at organisasyong naglalayong magpasimula ng positibong pagbabago sa lipunan.

Abutin ang audience sa iba't ibang panig ng mundo.

Abutin ang audience sa iba't ibang panig ng mundo.

1.5 bilyong tao ang pumupunta sa YouTube kada buwan. Katumbas iyon ng isa sa limang tao sa buong mundo. I-promote ang iyong adhikain sa pamamagitan ng pagpapabatid nito sa pinakamalawak na audience na manonood sa buong mundo.

Magsimula ng emosyonal na ugnayan.

Magsimula ng emosyonal na ugnayan.

Sa pagsasalaysay sa pamamagitan ng video sa YouTube, nauunawaan ang iyong adhikain—ang unang mahalagang hakbang para mahikayat ang mga tao sa komunidad mo na kumilos.

Makipag-ugnayan sa mga bagong tagasuporta.

Makipag-ugnayan sa mga bagong tagasuporta.

Kailangan mo man ng tulong sa pangangalap ng pera o pagpapakalat ng balita, nagbibigay ang YouTube ng mahuhusay na tool at resource para mahimok ang susunod na henerasyon ng mga tagasuporta na makibahagi sa misyon mo.

Alamin pa

Panoorin ang impluwensya ng social impact.

Mag-browse ng mga video

Maging isang impact creator ngayon.

I-access ang mahuhusay na tool para makatulong na ibahagi ang iyong mensahe at matuto mula sa iba pang social innovator gamit ang kapangyarihan ng mga video sa YouTube para makagawa ng mas malaking pagbabago.

Makibahagi

Para malaman kung paano ginagamit ng mga creator ng social impact ang YouTube, mag-subscribe sa aming channel.