Magkaroon ng inspirasyon sa mga channel sa YouTube na gumagawa ng positibong pagbabago.

May kwentong gustong ibahagi? Kung gumagawa ka ng pagbabago gamit ang YouTube, gusto naming malaman ang opinyon mo. Ibahagi ang iyong kwento sa amin dito.

Para malaman kung paano ginagamit ng mga creator ng social impact ang YouTube, mag-subscribe sa aming channel.