Narito kami para tulungan kang maging isang Impact Creator.

Gagamitin namin ang teknolohiya, talento, at laki ng sakop ng YouTube para simulan at suportahan ng mga kampanyang nagsusulong ng malaking pagbabago sa lipunan.

Nakabatay ang aming mga prinsipyo sa apat na mahalagang kalayaang naglalarawan sa aming pagkakakilanlan.

Kalayaang Magpahayag

Naniniwala kaming dapat magkaroon ang mga tao ng kakayahang magsalita nang malaya, magbahagi ng mga opinyon, at magpasimula ng bukas na talakayan. Naniniwala rin kaming ang kalayaang lumikha ay nagbibigay-daan sa mga bagong boses, format, at posibilidad.

Kalayaang Makakuha ng Impormasyon

Naniniwala kaming lahat ay dapat magkaroon ng madaling access sa impormasyon. Naniniwala rin kaming malakas na pwersa ang video para sa edukasyon, pag-unawa, at pagdokumento ng malalaki at maliliit na kaganapan sa mundo.

Kalayaang Mabigyan ng Pagkakataon

Naniniwala kaming dapat magkaroon ang lahat ng pagkakataong makilala, magtayo ng negosyo, at magtagumpay gamit ang kanilang mga sariling kakayahan. Naniniwala rin kaming mga tao—hindi mga gatekeeper—ang nagpapasya kung ano ang sikat.

Kalayaang Mapabilang

Naniniwala kaming dapat magkaroon ang lahat ng kakayahang makahanap ng mga komunidad na nagbibigay ng suporta, malampasan ang mga balakid, mahigitan ang mga limitasyon, at magsama-sama sa iisang interes.

Ang aming mga inisyatiba para sa social impact.

Mga Partner

Para malaman kung paano ginagamit ng mga creator ng social impact ang YouTube, mag-subscribe sa aming channel.