Utnyttja YouTubes räckvidd för att sprida ditt budskap.

Se hur YouTube gör skillnad.

Nå ut till den nästa generationen.

YouTube når ut till fler personer i åldrarna 18–34 än något kabel-tv-bolag i USA. Hit kommer världens mest inflytelserika publik för att lära sig, skratta och bli inspirerade.

Få åtkomst till över en miljard aktiva användare.

Nästan en tredjedel av alla personer på internet använder YouTube regelbundet. Det betyder att 1,5 miljarder människor som loggar in varje månad kan se din berättelse och börja bidra till ditt ändamål. Vi är stolta över att YouTube nu finns i över 90 länder på 76 olika språk.

Låt ditt budskap vända sig till hjärtat.

YouTube är den plats där det tittas på mest video varje dag. I genomsnitt tillbringar våra tittare över en timme per dag på YouTube bara på mobila enheter. Förmedla ditt budskap om social påverkan på en helt ny nivå.

Få folk att agera.

Video är ett kraftfullt verktyg för att nå ut till och motivera tittarna. Vi hjälper dig att bli en effektivare historieberättare för social påverkan genom att erbjuda pedagogiska lektioner om hur du skapar videor som väcker känslor hos tittarna och får dem att agera.

Våra värderingar

Yttrandefrihet

Vi anser att alla ska vara fria att uttrycka sig, dela med sig av sina åsikter och uppmuntra till en öppen dialog. Vi anser också att kreativ frihet leder till nya röster, format och möjligheter.

Informationsfrihet

Vi anser att alla ska ha smidig och öppen tillgång till information och att video är ett viktigt verktyg för att utbilda, skapa förståelse och dokumentera både stora och små händelser i världen.

Möjligheten att lyckas

Vi anser att alla ska få chansen att upptäckas, skapa ett företag och lyckas på sina egna villkor, utan att hindras av grindväktare som bestämmer vad som är populärt.

Möjligheten till samhörighet

Vi anser att alla ska kunna hitta platser där de hör hemma, bryta med fördomar, gå över gränserna och finna personer som delar samma intressen.

Träffa våra samarbetspartner

Initiativ för social påverkan

Partner

Prenumerera på vår kanal om du vill se hur innehållsskapare i Impact Lab använder YouTube.