Tìm cảm hứng từ những kênh YouTube đang lan tỏa tác động tích cực.

Bạn có câu chuyện muốn chia sẻ? Nếu bạn đang có tác động đến xã hội qua YouTube, chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi tại đây.

Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để biết cách những người sáng tạo trên YouTube sử dụng nền tảng này để tạo sự tác động xã hội.